Aanvragen van zorg

Heeft u voor een korte of langere periode Thuiszorg nodig? Neem dan contact op met onze medewerkers van Klant & Service via 088 – 560 2000. Zij informeren u graag over de mogelijkheden.
Verzorging & Verpleging ( Zvw zorgverzekeringswet)

Heeft u persoonlijke verzorging en/of verpleging nodig? Dan kunt u dit aanvragen bij Klant & Service via 088-560 2000. Vervolgens komt de wijkverpleegkundige bij u thuis om de zorg die u nodig heeft te indiceren. Dit betekent dat de wijkverpleegkundige samen met u kijkt wat er in uw thuissituatie nodig is. Ontvangt u vervolgens de verzorging en/of verpleging ook van TWB Thuiszorg met Aandacht? Dan betaalt u geen eigen bijdrage en heeft het geen gevolgen voor het eigen risico van uw zorgverzekering.

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heeft u een Wlz-indicatie en wilt u toch liever thuis uw zorg ontvangen, in dat geval kunt u bij TWB terecht.

Overbruggingszorg

Wilt u opgenomen worden in een zorginstelling, maar is er nog geen plaats voor u? Dan kunt u tijdelijk verpleging, verzorging en/of begeleiding in uw thuissituatie ontvangen van TWB. Dit noemen we ook wel overbruggingszorg.

Modulair Pakket Thuis

Heeft u een Wlz-indicatie maar wil u deze verzilveren in de thuissiuatie? Dan kunt u kiezen voor een MPT: Modulair Pakket Thuis. U kiest welke delen (modules) van het totale zorgpakket u wel en niet wilt ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u daar geen behoefte aan heeft of omdat u delen zelf wilt inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb). U kunt voor de modules verzorging, verpleging en begeleiding terecht bij TWB Thuiszorg met Aandacht.

Voor zorg vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Voor een Wlz-indicatie geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u Huishoudelijk Hulp, Dagbesteding of Thuisbegeleiding van TWB nodig? Dan moet u hiervoor een beschikking aanvragen. Dit kunt u doen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Klik hier voor de adressen en telefoonnummers. De gemeente bepaalt of u recht heeft op ondersteuning en/of begeleiding. Zij bepalen ook op welke soort ondersteuning en/of begeleiding u recht heeft en hoe vaak. Geeft u aan dat u de zorg van TWB Thuiszorg met Aandacht wilt ontvangen, dan ontvangen wij uw beschikking automatisch van het Wmo-loket. U hoeft hier verder niets voor te regelen. Voor deze ondersteuning geldt een eigen bijdrage. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Welke vorm van ondersteuning en/of begeleiding u ook nodig heeft, u kunt deze zorg in natura of via een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Wat is cliëntondersteuning?
Heeft u een Wlz-indicatie of een Wmo-beschikking en wilt u deze verzilveren in uw thuissituatie? TWB Thuiszorg met Aandacht helpt u graag bij het maken van keuzes. Het kan zijn dat u liever bijgestaan wordt door iemand die niet verbonden is aan TWB. U kunt dan kiezen voor ondersteuning van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Alle cliënten met een Wlz-indicatie of Wmo-beschikking hebben namelijk recht op gratis hulp van een cliëntondersteuner.

Wat doet de cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner helpt u met alle vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. De cliëntondersteuner adviseert u over het zorgaanbod in de regio en de keuze voor de gewenste zorgaanbieder. Een cliëntondersteuner kan u ook bijstaan tijdens het gesprek met de Wmo-consulent. Ook helpt hij u, als u dat wilt, bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorgplan. Tijdens een gesprek met een medewerker van TWB kan de cliëntondersteuner u bijvoorbeeld bijstaan. Ook kan de cliëntondersteuner bemiddelen tussen u en TWB. Als u bijvoorbeeld een andere invulling van de zorgvraag wenst en/of er samen niet uit komt.

Inschakelen van een cliëntondersteuner

De cliëntondersteuner is kosteloos. Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij het zorgkantoor CZ of de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE en Adviespunt Zorgbelang. Kijk hier voor de contactgegevens van onafhankelijke cliëntondersteuners in uw regio. Voor de cliëntondersteuing in de Wmo kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Particuliere zorg

Wilt u meer ondersteuning op het gebied van veiligheid, gemak, gezondheid en aandacht? Omdat de u toegekende zorg niet volstaat? Of misschien heeft u nog geen professionele zorg nodig maar zoekt u wel naar extra comfort? Al onze zorgdiensten kunt u ook particulier inkopen. U hebt hier dan geen indicatie of beschikking voor nodig. Bekijk hier alle particuliere diensten van TWB Extra. Wilt u meer informatie of direct particuliere zorg aanvragen? Neem dan contact op met de medewerkers van Klant & Service via 088 – 560 2000.