Centra Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is een plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals terecht kunnen met al hun kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Het consultatiebureau van TWB is een onderdeel van het CJG.

De jeugdverpleegkundigen zijn nauw betrokken bij de beantwoording van de vragen en werken daarbij nauw samen met verschillende professionals waaronder de GGD, Maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, MEE en Juzt. Zo ontstaat er een keten van zorg, waardoor je zeker weet dat je de beste zorg krijgt. Je kunt je vraag per mail of telefonisch stellen, maar je kunt ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers van het Centrum van Jeugd en Gezin. Adressen en telefoonnummers vind je bij de onderstaande links.

Is er zorg om je kind in en rond de (voor)schoolse opvang dan kan het Zorg- en adviesteam (ZAT) hulp bieden. Jeugdverpleegkundigen houden ook inloopspreekuren op peuterspeelzalen en basisscholen.

Centra voor Jeugd en Gezin zijn er in: