Op alle vormen van onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Voor cliënten die een overeenkomst met TWB hebben afgesloten vóór 1 januari 2015 voor verzorging en/of verpleging, zijn tevens de algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf van Actiz van toepassing.

Voor cliënten die een overeenkomst met TWB hebben afgesloten vanaf 1 januari 2015 voor verzorging en/of verpleging is dit ook het geval, echter met uitzondering van:

de artikelen in paragraaf 4 en
de artikelen in paragraaf 10
artikel 8 lid 1 sub b;
art. 18 lid 1
art. 31 lid 1 onder a

Aanpassing toepassingsgebied geschillencommissie

Voor cliënten die na 1 januari 2015 een overeenkomst met TWB hebben gesloten voor verzorging en/of verpleging kan de Geschillencommissie VVT tijdelijk geen geschillen beoordelen wanneer de cliënt heeft geklaagd over de inhoud van de algemene voorwaarden. Dit omdat de algemene voorwaarden nog geactualiseerd worden. Wel kunnen geschillen worden opgepakt wanneer de klachten gaan over de uitvoering van de overeenkomst en het zorgplan. De cliënt kan met deze geschillen naar de geschillencommissie stappen wanneer hij/zij het niet eens is met het oordeel van de klachtencommissie.